Kinderen/jongeren aanzetten tot het beoefenen van sport.
Organiseren van wielerwedstrijden voor renners van 8 t.e.m. 18 jaar, aangesloten bij de KBWB.
Ervarings – en toekomstgericht werken door de mogelijkheid te creëren een sportdiscipline te beoefenen.
Waardevolle fundamenten (doorzetting, loyaliteit, karakter, discipline,..) leggen die mede de basis vormen voor jong-volwassenen.
Samenhorigheid van het dorpsleven bevorderen en behouden.